Værbeskyttelse

Stillasutleie Bergen

Presenning

Værbeskyttelse

Om du å jobbe på tørre flater og ikke har tid til å vente på fint vær, kanskje må murpussen eller malingen tørke over tid eller du har behov for å sette inn varme i stillaset. Da kan vi dekke inn hele stillaset med presenning. Dette vil sørge for at du kan arbeide tørt, sikkert og effektivt uten unødig stans i arbeidet.

Presenningen vil også bidra til å øke sikkerheten til forbipasserende mot potensielle farer som fallende gjenstander fra stillaset.

Vi kan dekke inn hele eller deler av stillaset med presenning.

Emneknagger; "Leie stillas Bergen", "Stillasutleie i Bergen", "Stillasutleie Bergen", "Stillasleie Bergen", "Presenning Bergen".

Not

Værbeskyttelse

Not på stillaset er en effektiv måte å sikre forbipasserend emot potensielle farer som eksempelvis fallende gjenstander fra stillaset. Not skjermer mot mot vind og nedbør. Not kombineres ofte med toppinndekking, noe som er et rimeligere alternativ til full inndekking av stillaset med presenning.

NB! I Bergen sentrum er dette et minimumskrav på stillaser som står ut mot gate. Men det anbefales at det monteres not på alle stillaser hvor det ferdes folk under stillaset.

Toppinndekking

Værbeskyttelse

Toppinndekking er presenning montert over stillaset. Dette hjelper å holde arbeidsstedet tørt, spesielt dersom det blir montert sammen med presenning eller not på resten av stillaset.

Krympeplast

Værbeskyttelse

I tillegg til vanlig stillasinndekking med not og presenning tilbyr vi inndekking med krympeplast. Dette er den inndekkingstypen som ser best ut, og egner seg i bymiljøer der det skal være inndekket over tid – foreksempel ifb med kirkerenovasjoner. Den er også egnet der hvor det er krav til veldig lite fukt eller trekk - feks ifbm sveising.

Innekkingen blir til ved at plastduken sveises sammen til et solid stykke. Ved å så påføre varme på inndekkingen krymper plasten slik at den trekker seg fin sammen og etterlater et fint og stramt uttrykk.

Inndekking med trykk

Værbeskyttelse

Vi tilbyr inndekking med trykk. Dette er egnet der man foreksempel ikke ønsker å gjemme en fasade av antikvarisk verdi bak en presenning. Man trykker en kopi av fasaden på presenningen.

Galleri

No items found.