Send epost til post@bestillas.no eller ring 47857534

Prosjektering

Vi kan tegne og prosjektere alle stillaser i 3D. Noen prosjekter stiller høyere krav til detaljplanlegging og prosjektering – og det kan være store fordeler med å tegne stillaset i 3D.

3D prosjektering av stillaset minimerer ombygginger i anleggsperioden for nybygg, for eksempel ved at det tilrettelegges for et utstikk i fasaden som ellers ofte ville ført til krevende ombygginger.

Å sikre antikvariske og visuelle kvaliteter er viktig. Prosjektering av stillaset vil kunne bidra til å dempe belastning som anleggsperioden kan være. Dette kan gjøres ved rett utforming av stillaset og med spesial inndekking.

Å prosjektering og tegne stillaset i 3D er også nyttig om det er ønskelig å redusere anleggsperioden. Når stillaset prosjekteres og tegnes har vi planen klar og alle nødvendige komponenter tilgjengelig på plass ved start. Dette gir store besparelser i tid og er nyttig for eksempel om det bare kan jobbes på natt.