Brokonstruksjoner

Brokonstruksjoner

Stillas kan brukes for å lage temporære brokonstruksjoner. Dette gjøres typisk for å lage sikre midlertidige overganger over vei, jernbane, elver o.l. Dette kan være svært kostnadseffektivt ift. alternative løsninger. Broer kan bygges med lengder opp til 20m lengde, og likevel være farbare for personell.

No items found.