HMSK

Kvalitet

Vi har høyt fokus på sikkerhet og faglig kompetanse. Vi har derfor et stort fokus på opplæring og kompetanse. Våre stillasmontører har derfor stillassertifikat eller fagbrev i stillasbyggerfaget.

All stillasmontering hos oss utføres etter gjeldende forskrifter og i henhold til Arbeidsmiljøloven. Vi utfører stillasarbeid iht monteringsveiledning, og gjør eventuelle beregninger og særskilte vurderinger dersom stillaset må tilpasses på annen måte.

Alle våre montører betales iht gjeldende tariffavtale som sikrer våre ansatte anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

Ønsker du å lese mer om generelle krav til stillas og stillasmontører kan du finner det her

3. Partskontroll

Dersom kunden ønsker det kan vi levere SEM Sikkerhet AS godkjente stillas. SEM utfører 3. part stillaskontroll for stillasentreprenørene i Bergen og omegn. Ved å bruke et eksternt firma til å kontrollere stillasene kan man være helt sikker på sikkerheten og kvaliteten på stillasene.

Les mer om SEM Sikkerhet AS her.

Bedriftshelsetjeneste

Vi er tilknyttet Stamina Bedriftshelsetjeneste i Bergen. De hjelper oss med vårt HMS arbeid. Gjennom risikoløst og forebyggende HMS- og arbeidsmiljøarbeid bidrar de til sunne og trygge arbeidsforhold for våre ansatte. Gjennom det digitale HMS-systemet har vi god kontroll på vårt HMS arbeid.